تبلیغات
پرواز ققنوس در مسیر زندگی - جای خالی پدر
 
 
پیغام مدیر :
با سلام خدمت شما بازدیدكننده گرامی ، خوش آمدید به سایت من . لطفا برای هرچه بهتر شدن مطالب این وب سایت ، ما را از نظرات و پیشنهادات خود آگاه سازید و ما را در بهتر شدن كیفیت مطالب یاری کنید.
 
جای خالی پدر
نوشته شده در یکشنبه 20 دی 1394
ساعت : 02:36 ب.ظ
نویسنده : موسی خان صدر افضلی

نویسنده: موسی خان صدر افضلی.

جای خالی پدر

هنگامیکه هواپیماهای تند رو و پر طمطراق و مرگ آفرین آمریکای را می بینم که با سرعت تمام و قدرت کامل بسوی یکی از ولایات جنگ زده ی افغانستان در حرکت است و صدای کَرِیه اش گوشهای ساکنان زمین را به شدت آزار میدهد ، قلبم می ایستد.

زمانیکه صدای منفجر شدن بمب کشنده ی هزاران انسان بی دفاع و بی گناهی افغانی را می شنوم ، خون در رگهایم از جریان باز میماند.

وقتی در گوشه ی از شهر غزنین باستان و یا.... بعد از شنیدن صدای مهیب و آزار دهنده و مشاهده زمین لرزه ؛ بلا فاصله دود و گرد و غبار سیاه و نیل رنگی را به روی آسمان می بینم که موج زنان در حال صعود اند.

لحظه ی که مردم را با چهره های منقبض ؛ دستان بهم پیچیده ؛ پیشانی ترش و مملو از عرق سرد ؛ گوش های قفل شده و ناشنوا ؛ لبان خشک و قیر گرفتگی ؛ زبان لال و چسپیده به کام ؛ ریش های جنبان و پر از آب دهان ؛ چشمان که عنقریب از حدقه بیرون می آید و با وضعیت بسیار نابسامان و سراسیمه گی می بینم که پس از آن انفجار نزدیک ( پی آر تی ) (1)  و میدان هوای ؛ یا مقابل دروازه  مقام ولایت و یاهم قوماندانی شهرغزنه ی باستان و یاهم سالار وردگ و یاهم شهرنوِی کابل و یاهم چوک " هِیلِی مرغک " هلمند و یاهم.... همه سر از پا نشناخته مرد و زن هر کسی به یک طرفی با آخرین قدرت اش میدوند تا شاید داخل کوچه ی نجات شوند.

وقتی می بینم که از داخل باغ چندین ساله ی حاجی ( فلانی خان ) قرَباغِی ولایت غزنی دود غیر منتظره ی بر خاسته .

وقتی می بینم چرخ بالهای که کودکان و زنان ( دِه قَرَباغِی ) (2) ولایت غزنی ، از فرطِ زمین گیر شدن و پایین آمدن و گردش مشکوک آنان بالای خانه های گیلی که حتی گیل دیوارهای آن با پاهای انسان پخته شده ، همه سراسیمه به داخل خانه های شان می خزند و یا اگر هم به خانه های شان هستند به محض شنیدن صدای چرخ بالهای قاتل و گیرنده ی حیاتِ ( کا کا مُراد خان قلعه پایین ) (3) که چند روز قبل در داخل باغش به جُرم باغبانی کشته شد. و چرخ با لهای که باد متولد از آن درختان نیم قدِ ( خان آقا ) (4) را به سجده ی اضطراری وا داشته و کاکُل های آنان زمین را نزدیک به لمس است ، به مجرد شنیدن صدای این چرخ با لها خود را عجالتاً از پیش و یا نزدیک کلکین و پنجره ی خانه اش به کُنج خانه می کشانند تا مورِد دید این چرخ بالهای جاسوس و نمّامان قرن اخیر قرار نگیرند.

وقتی صدای مهِیب انفجار روزعاشورای ( زیارت اباالفضل ) (5) کابل و.... را باگوشهای خسته ام می شنوم سخت آزرده خاطر و پریشان حال می شوم و قلبم در سینه به تپیدن می افتد و نفس نفس زنان عرق سرد پیشانی ام را باپشت دست لرزانم پاک نموده و دستم را به رسم فکر نمودن به پیشانی ام گرفته و سخت بر مغزِ آشفته ام فشار وارِد میکنم و بزور آنرا وا دار به فکر کردن میکنم.

امروز نیز درست حوالِی ساعت 9 صبح که در یکی از اطاقهای لیلیه ( حوزه جامعة الإسلام ) (6) کابل منتظر فرا رسیدن تایم درسی ام بودم ناگهان صدای خشین و آزار دهنده ی فضای گوشهایم را که داشتم برای شنیدن صدای اُستادم آماده اش میکردم تسخِیر نمود و نا گهان قلبم را به شدّت لرزاند ، پاهایم از حرکت باز ایستاده و کتابِ دست داشته ام هم چنان در دستم ماند ، تارِیکِی پیش چشمانم را فراگرفت و دستانم را به دِیوار تکیه داده و به کمک آن ها روی زمین نشستم. دستانم را به بغل گرفته و پاهایم را جمع کردم مثل کسیکه سخت از وقوع حادثه ی آزرده خاطر شده سرم را بالای زانوهایم نهادم و برای مدتی چشمانم را بستم و به فکر فرو رفتم ، سرو صدا های طلاّب و محصّلین از داخل حیاتِ حوزه فکرم رابهم ریخت و ناخود آگاه از جایم پریدم و سرم را از دروازه ی اطاقم به طرف حیات مدرسه بیرون کردم و گوش فرا دادم که همه از وقوع یک حادثه ی در نواحی کارته چهار کابل حکایت دارند. خبر دقیق نزد هیچ کسی نبود همه احتمالی صحبت میکردند و این چیزی نبود که منِ کنجکاو را قانع کند. دوباره بر گشتم نگاهی سطحی به ساعتِ دست داشته ام انداختم دیدم که چند دقیقه از ابتدای ساعتِ درسی ام گذشته ، با دلِ پر از آشوب به طرف کتابم رفتم و بادستانِ خشک شده ام کتاب ( مکاسِب ) (7) ام را بر داشتم و باپاهای نیمه متحرّک از اطاق اَم بیرون آمده و به طرف صالون ( مَدْرَسْ ) (8) حرکت نمودم رفتم صالون ( مَدْرَسْ ) (9) که درس شروع شده ، با خاموشی ظاهر گوشه ی نشستم و کتاب اَم را باز کردم ، دوباره دستانم را زیر بغل گذاشته ، سرم را به پایین انداخته و به نشانه ی تصدیق حرفهای اُستاد ، آنرا مُدام تکان میدادم. امّا دلم شُور میزد ، گوشهایم پَی درپَی صدای انفجار می شنوید ، تپِش مُدام قلبم قفس سینه ام را به شدّت تکان میداد ، نفس های تُندم مرا مثال کودکی نشان میداد که از شدّت دَوِش ، سخت ( تُندتُند ) نف س میزند ، چشمانم را به صفحه ی کتاب دوخته بودم اما دنبالِ درس نبودم ، جای را که اُستاد میخواند اصلاً تا آخرِ درس نیافتم ، دوست داشتم  اُستاد بجای ( قال شیخ انصاری و........ ) ، از حادثه ی بگوید که چند لحظه پیش رخ داده بود. نا گاه متوجّه شدم  شخصی که مهمان به نظرمیرسید در گوشه ی صالُون نشسته و با راد یُوی قدِیمی دست داشته اش در حالیکه سِیم آنتن اش را بلند کرده و بلند گو اش را محکم به گوش راست اش چسپانده و با دست دیگرش روی فرش را خراش میدهد و با پیشانی تُرْشْ ، با دقّت تمام اخبار میشنود. دیگر صدای اُستاد به گوشم نمی رفت تمام حوّاسم را جمع کردم تا حدّ اقل یک کلمه از اخبار بشنوم مُدام ساعت ام را نگاه میکردم که درس چه وقت تمام میشود. هنگامیکه درس تمام شد ، از همه جلوتر خود را به آن شخص رساندم و بی وقفه پُرسیدم ( چه خبرشده ؟ اخبا رراشنیدی؟ چه گفت؟ و سوالات از این قبیل.... ) آن مرد باخون سردی تمام گفت ( انفجاری رخ داده در نواحی کارتِه چهار ، پیش روی دفتر حقوق بشر و هدف اش کاروان حمل اُستاد محقّق بوده که به طرف پارلمان در حرکت بوده و به اُستاد کدام آسیبی نرسیده و از محل حادثه جان سالم بَدَر برده و سه نفر از افراد ملکی کشته و چند دیگر به شمول چند تا از محافظین اُستاد محقّق زخم بر داشته اند و.... ). بعد از شنیدن این خبر ، سریع خودم را به اُطاق رسانده و کتابِ دست داشته ام را از دُور به تاقچه ای کتابهایم انداخته و با سرعت تمام گوشی ( هدست ) ام را به تلفن ( هم اُطاقِی اَم ) (10) که راد یُوی (اِفْ اِمْ ) داشت وصل نموده و فِرکانس ( 91.9  " راد یُو راهِ فردا " ) را پیدا نموده به اخبار گوش سپردم. بعد از چند دقیقه که از تمام جزئییات این حادثه خبر شدم و اخبار آن ساعت تمام شد ، دیگر توان گوش دادن به رادیُو را نداشتم آمدم بالای دُوشک ام نشستم و برای (10 الی 15) دقیقه به فکر فرو رفتم . حِسِّ عجیبی به من رُخ داده بود ، دلم میخواست مخاطبِی بیابم و با او حرف بزنم از وضعیتِ کابل و دیگر ولایات بگویم ، از حادثه ی امروزی بگویم. اما در اطاق هیچ کسی نبود همه به درسهایش رفته بودند ، خواستم کامپیوترم را روشن کنم و چیزی بنویسم اما بیاد آوردم که کامپیوترم خراب است ، روشن نمی شود. ناچار قلمم را ازجیب کُوتم بر داشته ودفترچه ام را گرفتم ، خیلی دلم گرفته بود ، نمی توانستم چیزی بنویسم ، اصلا نمی فهمیدم که چه و از چه بنویسم. ذِهنم را قتل کودکی بخود مشغول کرده بود که چند دقیقه پیش خبر مرگش را از رادیُو شنیدم. باخود میگفتم آیا تاکنون مادرش از این حادثه آگاهی دارد یاخیر؟ اصلاً او مادرِ دارد یا بامرگش به پیش مادرش شتافته است ؟ پدرچه ؟ و.... بعد از سعی تمام ،  قلمم را با نُوک رُوی ورق دفترچه اَم کشیدم و با سایز کلان عنوانِ را نوشتم که اکنون تحت آن عنوان مطلب مینویسم ( جای خالی پدر )! (11)

این است که سخت از صدای انفجار و صداهای از این قبیل وحشت دارم و به محض شنیدنش تصویری از جسدهای به زمین افتاده و نیمه سوخته ی اطفال معصوم و بی گناه ، و یاهم پولیس و مردمِی را پیش چشمانم ترسیم میکنم که بی دفاع روی زمین افتاده اند و.... و باخود می اندیشم که بعد از سپری شدن بیشتر از ده سال حکومت دموکراسی و آزادی که شعارش: ( تأمین حقوق شهروندان افغان و تأمین امنیت کامل و سرتاسری افغانستان و.... ) بود. و بعد از آمدن این همه نیروی امنیتی تابه دندان مسلحِ خارجی و.... ، باز هم کدام مادر دلسوخته ی پسر پسرگویان با چشمانِ پر از آب دیده گان و یا بالا تر بگویم با چشمان که از فرط آشفتگی و وحشت حتی اشک به او نمی آید و با پاهای برهنه و چادر دست داشته اش در کدام جاده ی از شهرکابل و یاهم سالار وردک و یاهم کدام نواحی شهر غزنه ی باستان و یاهم.... ، به دنبال پسر کوچکش که صبحگاه خودش کیف مکتب را بگردنش انداخته و پیش بند هزار رنگی را به کمرش بسته و بوتل رنگش را نیز گذاشته بود، اما! آن رنگ ، رنگ قلم نبود ، رنگ بوت بود با یگ بورس کهنه برای سیاه کردن کفش های مردم به بازارفرستاده بود ، حال این مادر سر از پانشناخته به سوی انتهای کوچه های میدود که احتمال رفتن پسرش را به آن جا میدهد و جویای آن عزیز و دردانه اش میشود.

         باز هم کدام پدر پیری که از صبح تا به شام برای بدست آوردن پولِ ( بخورنمیرش ) (12) از خانه بیرون رفته و در جمع صدها همتایانش در چهار راهی سینما و یاهم لبِ دریا ( سرِپلِ مَیدَه ) (13) شهر غزنی و یاهم چوک کوته سنگی کابل و یاهم.... منتظر آمدن یک صاحب کار است ، ناگهان باشنیدن صدای انفجار و بر آمدن دود غلیظی از نواحی خانه اش همه چیز را به فراموشی سپرده و باپای پیاده در حالیکه کُود پینه بسته ای هزار رنگی اش را به دست گرفته ، خود را ازبین جماعت بیرون کشیده و به سرعت به خانه اش و محل حادثه رسانده و از دختر کوچکش احوال مادر او را که صبحگاه برای شستن لباس های فامیل ( فلانی خان ) صاحب خانه اش که از او خانه را به کرایه گرفته و یاهم برای تسلیمی لباس های کرائی محصلین به حویلی آنان رفته بود می پرسد.

          باز هم کدام طفل کوچک و معصومی که از صبح تابه شام به جای مشق و تمرین چگونه نویشتن ، چگونه برس زدن بوت های مردم را مشق میکند ، در کدام ناحیه ی این خاک که از او میزبانی خوبی برای پذیرایی بی سابقه ، از موادهای کشنده ای آدمی ساخته اند ، بوت نیمه رنگ (سلیم خان ) (14)  سرمایه دار کوچه اش را به جا مانده و از میان انبوه دود و غبار برخواسته از انفجار پیش خانه اش ، مادر مادر و یاهم پدر پدر گویان در حالیکه آب چشمان خاک آلود و دماغ خشکیده اش به هم مخلوط شده و هردم آنرا با پشت دستان ترکیده اش به چپ و راست میکشد ، در اطراف خانه اش که در حال سوختن است با پاهای برهنه با شتاب می دود ، تا شاید جنازه ی پدرش را که فقط نیم تنش باقی مانده ، از سوختن نجات دهد ، در حالیکه از مادرش اصلا خبری نیست. او گوشه ی خانه اش را که معمولا جای نشستن پدرش بود ، خالی می بیند و جنازه ی پدر را نیمه. (جالی خالی پدر ) (15) برای او تبدیل به یک مکان مقدس و یگانه یادگاری پدر شده که بعد از آن هر روز که از خانه ی خاله اش ( که در نزدیکی آنجا بود و حالا بعد از این ماجرا ، جای شب باش او نیز می باشد ) ، بیرون می آید و به آنجا می بیند و خاکش را به چشمان اش می کشد.

موسی خان صدر افضلی

22/4/1392خورشیدی، کابل.

پی نوشت ها:

(1)      "پی. آر. تی." یا " P.R.T." نام محلی است درغزنی که مقرنیروهای خارجی است .

(2)      "ده قرباغی" اسم محلی است درقرباغی ولایت غزنی که تحت حکومت طالبان است .

(3)      اسم مستعاراست برای شخص که ساکن قرباغی ولایت غزنی است.

(4)      اسم مستعاراست برای شخص که ساکن قرباغی ولایت غزنی است.

(5)     زیارت معروفی است که درشهرکهنه ولایت کابل موقعیت دارد.

(6)     حوزه جامعة الاسلام منسوب به آیة الله محقق کابلی است که درپل سوخته کابل موقغیت دارد.

(7)     اسم یکی ازکتابهای درسی حوزوی است .

(8)     جای درس، صالون یامکانی که برای درس گفتن اختصاص داده شده.

(9)     جای درس، صالون یامکانی که برای درس گفتن اختصاص داده شده.

(10)  هم اطاقی ام به اسم "قاسم علی < رجایی >" .

(11)  "جای خالی پدر" عنوان همین مقاله.

(12)  "بخورنمیر" قول معروف عامیانه.

(13)  اسم مکان معروفی است درولایت غزنی که محل تجمع مردم است.

(14)  اسم مستعاراست برای شخص سرمایه دار.

(15)  "جای خالی پدر" عنوان همین مقاله.

 


این مطلب را به اشتراک بگذارید
 با سلام خدمت شما بازدیدكننده گرامی ، خوش آمدید به سایت من . لطفا برای هرچه بهتر شدن مطالب این وب سایت ، ما را از نظرات و پیشنهادات خود آگاه سازید و در بهتر شدن كیفیت مطالب این سایت مازا یاری کنید...........ممنون از لطف شما (مدیر وب سایت).
How long do you grow during puberty? سه شنبه 28 شهریور 1396 01:37 ق.ظ
Nice weblog right here! Additionally your site loads up fast!
What web host are you the usage of? Can I am getting your affiliate link on your
host? I want my site loaded up as quickly as yours lol
Foot Pain سه شنبه 17 مرداد 1396 04:06 ب.ظ
Yes! Finally someone writes about Foot Problems.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر